Terapi

HUR GÅR DET TILL ?

Att gå i terapi kan se väldigt olika ut beroende på terapeuten, dennes inriktning och var din behandlare arbetar. Hur en terapi går till beror också på vilka svårigheter och behov du/ni kommer med.

 

I stora drag går det dock till så att vi under det/dom första tillfällena tillsammans beskriver hur det är nu: vad det är du, ni som par elller familj vill ha hjälp med. Här tar vi hjälp av frågeformulär för att snabbare få en bra bild, och för att komma ihåg hur det ser ut när vi startade. Sedan behöver vi titta på olika sätt att förstå problemet och börja skapa en gemensam förståselse. Här tar vi hjälp av olika modeller och jag ger dig/er kunskap som kan vara till hjälp framöver. När vi har en bild är det dags att tillsammans bestämma vad vi tror behöver göras/förändras och vad som behövs för att komma dit. Sedan provar vi det vi beslutat oss för och utävrderar hur det blev. Ibland är fokus för terapi inte förändring utan kanske förståelse för och bearbetning av något som hänt eller som skall komma att hända.Vi kan också växla utifrån skiftande behov och förändrade livsomständigheter.