Parterapi

PARTERAPI 

 

Jag erbjuder parterapi och familjeterapi online. 

 

Det är fint och svårt med relationer. Att behöva hjälp av en terapeut när vi har svårigheter i våra relationer är ingenting konstigt. 

 

Det finns många anledningar till att vi behöver hjälp i våra realtioner. Det kan vara yttre händelser som egentligen inte har med er relation att göra, men som påverkar den och som ni önskar hjälp att hantera. Det kan vara ohjälpsamma mönster som satt sig mellan er och som ni har svårt att bryta och/eller hitta alternativ till på egen hand. Hur vi relaterar till varandra och hur vi hanterar påfrestningar påverkas också av våra tidigare relationer och erfarenheter. Därför kan vi tillsammans titta på era respektiva erfarenheter för att öka er förståselse för er själva och varandra.  

 

Vi hittar ett gemensamt spåk och en gemensam förståelse och vad som behövs för att hjälpa er vidare. 

 

Även i par- och familjeterapier är kunskapen och verktygen från compassionfoksuerad terapi hjälpsamma och jag använder därför ofta CFT i parterapi. 

PARTERAPI VIA NÄTET

 

Parterapi online är en möjlighet att välja en teraput som inte finns där ni bor och ökar era valmöjligheter.